ทำไมเพศหญิงถึงเปลี่ยนแปลงทางเพศ

การศึกษาจากทางด้านชีวะศาสตร์เปิดเผยว่าการเบี่ยงเบนของเพศหญิงและชายต่างกันอย่างอธิบายได้

ด๊อกเตอร์คานาซาว่าจากลอนดอนคนสอนวิทยาศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเปิดเผยว่าความเชื่อทางเพศของเพศหญิงและชายแตกต่างกัน มากกว่าการเปลี่ยนอแปลงทางเพศไปเป็นเกย์ซะอีก โดยเพศหญิงมีปัจจัยขึ้นอยู่กับภาวะทางสังคม เพื่อนร่วมงาน ความเป็นอยู่ทางบ้าน และสถาณะการ ณ ตอนนั้น
ผู้เชียวชาญได้เก็บข้อมูลมากกว่า 10 ปีเกี่ยวกับความเชื่อทางเพศของกลุ่มชาวอเมริกา โดยจัดกลุ่มเป็น “คลื่น” โดยผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มคนที่ทำการศึกษาเป็น 4 กลุ่ม

  1. กลุ่มปกติที่ชอบเพศตรงข้าม (กลุ่มชอบดูหนังโป๊ร่วมทางเพศแบบชายหญิง)
  2. ได้หมดไม่ว่าชายหรือหญิง เรียกอีกอย่างว่าไบ (กลุ่มชอบดูหนังโป๊ได้หมดทั้งทางเพศแบบชายและหญิง)
  3. เกือบจะชอบแบบคนปกติ (กลุ่มชอบดูหนังโป๊ได้หมดทั้งทางเพศแบบชายและหญิงอาจจะมีเบี้ยงเบนบ้างแต่ยังไงก็ชอบเพศตรงข้าม)
  4. เกย์ (กลุ่มชอบดูหนังโป๊เกย์)

จากการวิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลนั้นด๊อกเตอร์คานาซาว่าบอกว่า เพศหญิงสามารถปรับตัวได้ดีกว่าโดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและประสบการณ์ทางชีวิต และอีกอย่างที่ทำให้เบี่ยงเบนทางเพศคือการที่สามีคบชู้หรือมีภรรยาอีกคนหนึ่ง แม้ว่าภรรยาหลวงจะสามารถรับได้หรือเต็มใจรับสภาพชู้รักแล้วสภาวะทางอารมณ์ส่งผลต่อการเบี่ยงเบนทางเพศของเพศหญิงมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมลภาวะภายนอกทุกๆอย่างเช่นกัน เช่น ความเครียด เมื่อตกอยู่ในสภาวะความเครียดมากๆแล้ว คนเราจะสามารถยอมรับและลดความเครียดของตัวเองลง จนส่งผลต่อการสับสนทางเพศขึ้น โดยเพศหญิงมีการปรับตัวได้ดีกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัด เพราะการคิดวิเคราะแยกแยะดีกว่าเพศชายนั่นเอง

แต่สำหรับเพศชายที่เป็นเกย์ ไม่สามารถปรับตัวกลับให้มาเป็นเพศชายได้อย่างเต็มตัว เพราะไม่สามารถปรับตัวตามสภาวะแวดล้อมได้เช่นสังคมเพื่อนเป็นเกย์เสพการดูหนังโป๊เกย์เป็นต้น สภาวะจิตใจจึงเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมได้ง่าย ในขณะที่เพศหญิงจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ง่ายกว่าเพศชายเยอะกว่า และสามารถกลับมาชอบผู้ชายได้ง่ายกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเครียดภายนอกด้วย